052-8572579
phone5, phone, contact, telephone, support, call
search5, search, magnifier, lookup, find
.
כולנו מקווים להגיע לגיל מתקדם בבריאות איתנה ובדעה צלולה, ללא כל מוגבלויות או תלות.

למרות שלפעמים נדמה לנו "שלנו זה לא יקרה" המציאות היא שונה, כוון שטבעו של אדם להתבגר, להפוך חלש יותר פיזית ולעיתים, גם שכלית ונפשית, עקב מחלות זקנה.

ישנם מקרים בהם, גם ללא כל קשר לגיל, עלולה לחול התדרדרות במצבנו. עקב תאונה רצינית המשביתה אותנו, מחלה או כל משבר אחר העלולים לפגוע בכושר השיפוט שלנו.

כאשר זה קורה, אנחנו למעשה מפסיקים להיות אדון לעצמנו, מתקשים לקבל החלטות, לפעול על פיהן והופכים להיות תלותיים בחסדם של הסובבים אותנו, שיידרשו מינוי אפוטרופוס עבורנו וגם בחסדו של בית המשפט, שיאשר מינוי זה.

אז איך מטפלים בבעיה כזו מראש ולא בדיעבד, כך שנוכל לתכנן בעצמנו, בעודנו צלולים, מי ידאג לנו?

יפוי כח מתמשך- זהו מסמך משפטי המאפשר לנו לקבוע כבר היום, כאשר אנחנו צלולים בדעתנו, מי יטפל בענייננו כאשר לא נוכל לעשות זאת.

ובעיקר, כיצד להמשיך לחיות את חיינו במידה ולא נוכל להחליט או לבצע פעולות אלו בעתיד.

במסמך זה האדם יכול התייחס לעניינים אישיים, רכושיים ורפואיים.

מקרה שהיה כך היה....

בשיחה טלפונית עם בן של לקוח, ביקש ממני הבן להגיש בקשה להתמנות כאפוטרופוס לאביו.

הסיבה לכך, אביו סובל מכאבים עזים בשיניים, אך לטענת הרופא המטפל, אביו אינו צלול נוכח מצבו הרפואי הקשה (בשל מחלות שונות של האב), לכן הוא לא מוכן לטפל בו ללא אישור של אפוטרפוס מטעמו.

כשנדרשנו להסכמת יתר האחים למינוי, נתקלנו בקושי ובאי שיתוף פעולה מצדם.

במילים אחרות, האב המשיך לסבול מכאבי שיניים רק בגלל שלא היתה הסכמה בין הילדים שלו למינוי אפוטרופוס של הבן.

וזו בדיוק הנקודה, אלו היה האב חותם מלכתחילה על יפוי כח מתמשך, כשהוא עוד היה צלול, כל הכאב הפיזי והסבל הנפשי היו נחסכים ממנו.

כוון שבמצב כזה, היה נכנס לתוקף יפוי הכח, שם כבר יש מיופה כח שהאב היה בוחר בעודו צלול, אף אחד לא היה יכול לערער על כך ומעל הכל - האב לא היה סובל ! 

 

יפוי כח מתמשך