052-8572579
phone5, phone, contact, telephone, support, call
search5, search, magnifier, lookup, find
.

רישום ותיקון זכויות בטאבו

אם כרגע בבעלותכם נכס מקרקעין שיש בו בעיות רישומיות של אי התאמה, בין המצוי בפועל לבין הרשום בנסח טאבו כגון- מספר ת.ז. שאינו רשום בנסח טאבו לצד שמכם או רשום, אך שלא במדויק כפי שמופיע בת.ז; לצד שמכם לא מופיע שם המשפחה הנכון, ועוד אין ספור מקרים אחרים - דעו לכם שלדבר יש השלכות היכולות לעכב את מכירת הנכס, השכרתו, נטילת ורישום משכנתא או כל פעולה אחרת בו.

רבים נוהגים להזניח את עניין הרישום הנכון והמדויק של הנכס מתוך גישה של "מחר נטפל בעניין", "מה כ"כ חשוב עכשיו", אך כאשר הם ירצו למכור את הנכס, להעבירו במתנה או בירושה עלולה להתעורר בעייתיות שתגרום לעיכוב ממשי ואף להכשלת רצונותיהם.

מקרים רבים במסגרת ניהול משא ומתן לרכישת מקרקעין קונים פוטנציאליים יעדיפו שלא לרכוש את הנכס, אלא בכפוף להסדרת הרישום בו.

אם הנכם נמצאים עתה במצב לא תקין מעיין זה, מומלץ לכם לשכור את שירותיו של עו"ד המתמחה בנדל"ן אשר יוכל לסייע לכם בעניין ויסדיר עבורכם את הרישום השגוי בטאבו, וטובה שעה אחת קודם...

מקרה שטופל במשרדנו,

הורים פנו למשרדנו בבקשה לנסח עבורם הסכם להעברת זכויות במתנה מהם לבתם.

בבדיקת הניירת הרלוונטית נמצא, כי  הרישום בטאבו לגבי אב המשפחה שגוי ולכן לא יהיה ניתן לבצע העברה בנכס אצל רשם המקרקעין, כל עוד הרישום לא תוקן.

ההורים כבר מתבגרים וכל רצונם היה להעביר זאת לבתם, אך למעשה נוצרה בעיה שיש לפתור אותה לפני שיהיה ניתן להשלים את העסקה.

בבירור מעמיק של הניירת ההיסטורית התגלה, כי הנכס נרשם בשוגג עם מספר ת.ז. שגויה מאחר ולפני 15 שנה, כשאב המשפחה ירש את הנכס והוצא צו ירושה  נשם בסמוך לשמו ת.ז. לא מדוייקת כלומר, לא שלו! ואף אחד לא שם לב לטעות סופר זו.

כתוצאה מכך ועל מנת שיהיה ניתן להשלים את העברת הנכס בין האב לבתו, נדרשנו לפנות לרשם לעניני ירושה בבקשה לתקן את צו הירושה מלפני 15 שנה, להמתין מספר חודשים עד שיינתן הצו.... לגשת לאחר מכן, לרשם המקרקעין ולגולל בפניו סיפור שלם מדוע מי שרשום, לא נרשם כהלכה..... 

התוצאה- מלבד העיכוב במימוש רצונם של ההורים בהעברת הנכס לבתם, נאלצנו להתחקות אחר מסמכים ישנים ותצהירים של כל הנוגעים בדבר מלפני 15 שנה, כדי שיתנו הסבר למעשיהם, שלא לדבר על ההוצאות המיותרות שנאלצו לשאת הלקוחות, עקב טעות סופר אחת.
 
רישום ותיקון זכויות בטאבו